Om Bli Företagarinna

2019 års internationella entreprenörsundersökning visade att andelen kvinnor som startade företag i Sverige 2018 gick ned med 30%, från knappt 6 procent till 4 procent. Samtidigt ökade männens entreprenörskap och blev dubbelt så högt som kvinnornas. Det fallande företagandet bland kvinnor är ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom ägande är en väg till ökat inflytande, ekonomisk framgång och därigenom jämställdhet. Det fick mig att vilja ta reda på varför det är så mycket färre kvinnor som startar företag.

Efter mycket research upptäckte jag att kvinnor upplever ett flertal hinder att starta företag och har olika hjärnspöken i mycket högre utsträckning än männen. Samtidigt finns det alldeles för få förebilder. Bilden av en företagare har gått från en medelålders man i kostym och portfölj till den manliga techentreprenören som spelar pingis och är lite skön. Medan företagarinnorna lyser med sin frånvaro. Det är viktigt att dessa förebilder lyfts upp för att fler kvinnor ska kunna identifiera sig som företagare.

Under varumärket Bli Företagarinna hoppas vi således kunna inspirera fler kvinnor till att våga starta företag, ge tips och råd på vägen till de som redan är företagarinnor, samt att lyfta upp fler förebilder.

Sandra Kastås

Sandra Kastås

Ivana von Proschwitz

Ivana von Proschwitz

Min entreprenörsresa började 2020 när jag var med i VC-bolaget Antlers entreprenörsprogram. Sedan dess har jag testat fyra olika affärsidéer inom techbranschen och letar nu efter mitt nästa kall, samtidigt som jag konsultar inom AI.