Om Bli Företagarinna

Hälften så många kvinnor som män driver egna företag. Kvinnors företagande föll dessutom 2018 med 30 procent. Det fick oss att vilja ta reda på varför färre kvinnor väljer att starta företag. Det fallande företagandet bland kvinnor är nämligen ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom ägande är en väg till ökat inflytande, ekonomisk framgång och därigenom jämställdhet.

Efter mycket research upptäckte vi att många som drömmer om att starta företag upplever ett flertal hinder och olika hjärnspöken, något som kvinnorna gör i mycket högre utsträckning än männen, även om det ofta är samma rädslor. Samtidigt finns det alldeles för få förebilder för kvinnor som vill driva företag. Bilden av en företagare har gått från en medelålders man i kostym och portfölj till den manliga tech-entreprenören som spelar pingis och sover på kontoret. Medan företagarinnorna lyser med sin frånvaro. Det är viktigt att dessa förebilder lyfts upp för att fler kvinnor ska kunna identifiera sig som företagare.

Under varumärket Bli Företagarinna hoppas vi kunna inspirera och coacha fler kvinnor till att våga starta företag, ge tips och råd på vägen till de som redan är företagarinnor, samt att lyfta fram fler förebilder.

Sandra Kastås

Sandra Kastås